طراحی وب ، طراحی نرم افزار ، شبکه

مشاوره ، اجرا ، نظارت و پشتیبانی

پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

پروژه ها

کارخانه تولیدی نساجی اصفهان طرمه (دوربین مدار بسته )

مسکن مهر بهارستان اصفهان (نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری و دوربین مدار بسته)

مسکن مهر شاهین شهر اصفهان (نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری و دوربین مدار بسته)

پروژه 1000 واحد مسکونی دادگستری بهارستان (نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری و دوربین مدار بسته)

سرای ورزش کاران اداره کل تربیت بدنی اصفهان (نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری و دوربین مدار بسته )

کارخانه بنیاد بتن اصفهان (نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری و دوربین مدار بسته )

هتل چهار باغ سازمان همیاری اصفهان (نصب و راه اندازی شبکه، سرور، ups و نصب دوربین مدار بسته)

کارخانه تولیدی و صنعتی فولاد سپاهان(نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری و دوربین مدار بسته)

شرکت سپاهان سخت (نصب و راه اندازی شبکه، سرور، ups و نصب دوربین مدار بسته)

شرکت کچو (نصب و راه اندازی شبکه، سرور، ups و نصب دوربین مدار بسته)

آزاد راه اصفهان_کاشان  (دوربین مدار بسته )

شهرداری خوراسگان (نصب و راه اندازی شبکه، سرور، ups)

شهرداری شهرضا (نصب و راه اندازی شبکه، سرور، ups و نصب دوربین مدار بسته)

شهرداری دولت آباد (نصب و راه اندازی شبکه، سرور، ups)

شهرداری درچه (نصب و راه اندازی شبکه، سرور، ups)

شهرداری زیار (نصب و راه اندازی شبکه، سرور، ups)

شهرداری اصغرآباد (نصب و راه اندازی شبکه، سرور، ups)

شهرداری زازران (نصب و راه اندازی شبکه، سرور، ups)

 شرکت حایر(نصب و راه اندازی شبکه، سرور، ups و نصب دوربین مدار بسته)

شرکت سپاهان سقف (نصب و راه اندازی شبکه، سرور، ups و نصب دوربین مدار بسته)